Studio Integracji Społecznej BINGO Zielona Góra

Taniec był od zarania ludzkości elementem kultury i jest integralną częścią życia człowieka od tysięcy lat. Należy on do pierwotnych form komunikacji, ekspresji człowieka, jego przeżyć i doświadczeń. Tańcem wyrażano smutek, radość, miłość, nienawiść, opowiadano historie i ważne wydarzenia z życia plemienia, rodziny, grupy.

Ponieważ...

taniec z czasem przestał pełnić funkcje komunikatywną, odszedł od funkcji integrowania grupy, stał się czystą rozrywką. Jest teraz najczęściej zjawiskiem ruchowym, towarzyszącym muzyce, opartym na rytmie i głośności.

Dlatego...

TAŃCE INTEGRACYJNE, które przywracają bardziej czytelne znaczenie tańca, stają się środkiem budowania więzi i spotkania człowieka z człowiekiem. Poprawiają komunikację i kontakty społeczne oraz uczą, bawią, rozwijają, relaksują, ośmielają, ożywiają i pobudzają do działania.
Tańce integracyjne stanowią jedną z atrakcyjniejszych form aktywności ruchowej człowieka. Wynika ona z dużej potrzeby relaksu, a także z potrzeby więzi z drugim człowiekiem, bycia we wspólnocie.
Tańce integracyjne, jak sama nazwa wskazuje, łączą i jednoczą tych, którzy je wykonują, ale nie tylko. Są to proste formy taneczne, których wszyscy mogą się szybko nauczyć bez potrzeby długich ćwiczeń. Nie muszą być wyuczone doskonale, wręcz przeciwnie, trochę chaotyczności podczas tańca zwiększa jeszcze radość i przyjemność, jaką sprawia ich wykonywanie. W tańcach tych może, ale nie musi istnieć podział ról na partnera i partnerkę. Cała grupa w nich się ożywia i integruje z osobami, które czują się niepewnie.
Taniec integracyjny bardzo korzystnie wpływa na tańczących, gdyż:
- poprawia pamięć taneczno – ruchową;
- wzmaga koordynację wzrokowo – ruchową;
- kształtuje wyobraźnię;
- rozwija zdolności twórcze;
- wspomaga poczucie rytmu i uwrażliwia na muzykę;
- wpływa na umuzykalnienie;
- jest wszechstronnym sportem, wtedy pracuje najliczniejsza grupa mięsni, usprawniają całe ciało;
- sprawia, że ładnie się poruszamy, mamy wyprostowaną, zgrabną sylwetkę;
- pomaga w rozładowaniu emocji;
- pozwala przeżyć zadowolenie, wyrabia pewność siebie, zwiększa samoakceptację.Copyright © 2018 by Studio Integracji Społecznej BINGO. All Rights Reserved.